Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky (ďalej aj ako „OP“) upravujú vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý môže byť aj spotrebiteľom ako aj podnikateľom (ďalej len „kupujúci“).


Predavajúci:

NO-TAK bike team Stropkov o.z.
Krátka 1668/4
Stropkov 09101
IČO: 50724649
Telefón: +421 (0)907 912 869, +421 (0)904 120 817
Email: info@ondavskycyklomaraton.sk

Platobné údaje:
Banka: Fio banka, a. s.
IBAN: SK34 8330 0000 0023 0118 4607
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

  • tovar môže kupujúci objednať do 16.7.2021 cez záložku Obchod na stránke   www.ondavskycyklomaraton.sk a pre realizáciu výroby tovaru je potrebné, aby kupujúci uhradil objednávku do 16.7.2021 podľa pokynov v maily, ktorý príde na mail zadaný v objednávke kupujúcemu po objednaní tovaru.
  • po uhradení objednávky kupujúcim do 16.7.2021 mailom následne príde potvrdenie platby a objednávka bude predávajúcim  zaslaná do výroby.
  • objednávka bude predávajúcim distribuovaná na adresu kupujúceho približne dňa 30.7.2021 a o odoslaní objednávky bude kupujúceho informovať mail.
  • objednávka sa realizuje Slovenskou poštou, len na území Slovenskej republiky, alebo osobným odberom v Kultúrnom stredisko v Stropkove, Nový riadok 1, Stropkov 09101, kancelária č. 41, počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 h. Podľa toho aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie počas objednávania na stránke www.ondavskycyklomaraton.sk.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.