Trať GREEN ‐ 65 km ‐ lesný okruh

Stropkov - Sitník - Chotča - Vyškovce - Kozia brada - Vyškovce - Potoky - Kozia brada - Tisinec -
Chata KST Slávia Stropkov 526 m.n.m. - Šandal - Vyšná Olšava - Šandal - Stropkov

Profil trate:
Elevation: 1643m
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.