Vaše 2% dane NO-TAK bike team Stropkov o.z.

.

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť ako naložíte s 2 % z vašich daní z príjmu za rok 2022. Pokiaľ chcete prispieť na činnosti súvisiace s našimi cieľmi, je potrebné vykonať :

1. ZAMESTNANEC

Zamestnanci môžu poukázať svoje 2% zo zaplatenej dane VÝLUČNE prostredníctvom zamestnávateľa:
a) Požiadajú zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
b) Vyplnia Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné predvyplnené PDF)
c) Najneskôr do 30. 4. 2023 doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá príslušnému daňovému úradu.

2. FYZICKÁ OSOBA

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie a výška zaplatenej dane je vyššia ako 150 €
a) Stiahnite si tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A) ak daňovník ma príjmy zo zamestnania a dohôd alebo Daňové priznanie z príjmov fyzickej osoby (typu B)  pre SZČO
b) Do 30. 4. 2023 vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov.

3. FIRMA

Právnická osoba môže poukázať svoje 2%, ak hodnota zaplatenej dane je vyššia ako 800€
a) Stiahnite si tlačivo Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a Daňové priznanie pre právnické osoby
b) Do 30. 4. 2023 vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov.


Naše údaje pre poukázanie daní

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): NO-TAK BIKE TEAM STROPKOV
Adresa: Krátka 1668/4, 09101 Stropkov
IČO: 50724649