Trať BLUE ‐ 18 km ‐ cestný a lesný okruh

Stropkov - Bokša - Baňa - Chata KST Slávia Stropkov 526 m.n.m. - Šandal - Stropkov

Aktualizácia trate 23. 6. 2021

Profil trate:

Elevation: 391m

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.