Trať BLUE ‐ 18 km ‐ cestný a lesný okruh

Stropkov - Bokša - Baňa - Chata KST Slávia Stropkov 526 m.n.m. - Šandal - Stropkov