Trať BLUE ‐ 16 km ‐ cestný a lesný okruh

Profil trate:

Elevation: 382 m

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.