Trať GREEN ‐ 43 km ‐ lesný okruh


Profil trate:
Elevation: 1 100 m
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.