Trať GREEN ‐ 35 km ‐ lesný okruh

Stropkov - Sitník - Chotča - Vyškovce - Tisinec -
Chata KST Slávia Stropkov 526 m.n.m. - Šandal - Stropkov

Aktualizácia trate 23. 6. 2021

Profil trate:
Elevation: 822m
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.