Trať GREEN ‐ 35 km ‐ lesný okruh

Stropkov - Sitník - Chotča - Vyškovce - Tisinec -
Chata KST Slávia Stropkov 526 m.n.m. - Šandal - Stropkov


Profil trate: